Projekty

tuk

 Logo projektu aktywizacja...

 

Ruszył Projekt Aktywizacyjny

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 75 osób po 30 roku życia bezrobotnych z niepełnosprawnością (zwłaszcza osoby niedowidzące i słabowidzące) z terenu województwa śląskiego w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018. Uczestnicy objęci zostaną kompleksowym i indywidualnym wsparciem w celu nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kompetencji poprzez kursy i szkolenia (warsztaty twórczego myślenia, szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i autoprezentacji, kurs ECDL).

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ogłasza rekrutację do projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego szansą na podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020.

 

Do projektu zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne  z niepełnosprawnością (zwłaszcza osoby niedowidzące i słabowidzące) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa śląskiego. Wsparcie przewidziane jest w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018. Uczestnicy objęci zostaną kompleksowym wsparciem w celu nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kompetencji.

 

 

W ramach projektu oferujemy:

  •  konsultacje lekarskie
  •  wsparcie asystenta ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych
  • specjalistyczne doradztwo zawodowe,
  • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • asystenta pracy,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże zawodowe,
  • szkolenia zawodowe

 

 

 

 Logo Beneficjęta projektu Aktywizacja...

Print Friendly, PDF & Email