O Nas

 

NIE WIDZISZ, TRACISZ WZROK – U NAS UZYSKASZ POMOC.

 

Polski Związek Niewidomych to jedyna w Polsce samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze jesteśmy obecni w każdym powiecie w Polsce. Działamy aktywnie także za granicą jako członek Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych. 

Od ponad 60 lat skutecznie zapobiegamy wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niesiemy wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. 

Jesteśmy rzecznikiem środowiska oraz wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących.

Prowadzimy działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną. 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Pieniądze na działalność pozyskujemy od darczyńców, sponsorów oraz z grantów.. Pracujemy zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Print Friendly, PDF & Email