Sample Image
Kiedy się już tak zaawanturowała, to niechże na tern nie traci, lecz... no, niech ma z tego jakąś korzyść, do dyabła !... On oczywiście dla niej szaleje, jak widać z wszystkiego.
Niechże za to przynajmniej ona nie będzie waryatką. Kto wyrzuca ni ztąd ni zowąd pięć tysięcy, wyrzuci ich więcej.
Ale ta baronowska fantazya wnet skończyć się może, dopóki więc trwa, Niusia powinna z niej wyciągnąć trwalszy pożytek, nie szukając przelotnej rozkoszy w samem trwonieniu...
— Potrafisz jej to przecież, chyba wy
tłomaczyć?... nie?... Przecież tu idzie o całąjej karyerę na miłość boską, o szczęście!...
Nie opuszcza się dziecka w tak decydującej chwili.
— To będę teraz tak mówiła a przedtem mówiłam wprost przeciwnie?!... Jakżeż ja mogę?!...
— Nie bądź też głupią!
proszę cię!... Co tutaj ma do rzeczy, jak się przedtem mówiło. Co innego było przedtem, co innego jest teraz. Wszędzie i zawsze mówi się to, co każą okoliczności.
Przytem łatwiej tobie z nią mówić, niż mnie. Wy kobiety, prędzej się zrozumiecie. A wreszcie przestań raz robić te nieszczęśliwe miny. Pakuj się i jedź, skoro tak powiedziałem.
Nie przyprowadzaj mnie do pasyi!... Czyż wszystko ma być zawsze na mojej głowie?
na głowie tego, który i tak od rana do nocy wszystkie swoje siły do ostatniego tchu dla waszego dobra wytęża? !... Więc w niczem ulgi? wyręczenia?...
Doprawdy chwilami cierpliwość mnie już odbiega.
Jeżeli nawet najbliżsi będą mi tylko utrudniać walkę, przyjdzie w końcu człowiekowi żałować, że żyje, że ma dzieci, że się rodziną otoczył!...
Umilkł, matka schyliła głowę, przyznając mu w duszy racyę, po chwili zaś zapytała zrezygnowana : o której pociąg odchodzi?
W dwa miesiące potem, akt prawomo-
cny uczynił Niusię, bawiącą z Adlerem we Włoszech, właścicielką sumy 10.
000, deponowanej w banku na jej imię i do jej wyłącznego rozporządzenia z dojściem do pełnoletności.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>