Sample Image

Jednego razu powstał wszakże mały ruszek, kiedy się rozeszła przygoda służącej Zakładzińskiego, powroźnika mieszkającego na krańcu miasteczka, od strony terenu naftowego.
Dziewczyna ta miała kochanka, z którym schodziła się tajemnie, wieczorami.
Wczoraj wielbiciel jej przybył na schadzkę z towarzyszem i polecił go jej względom, utrzymując, że on i tamten to jedno, a kiedy zaprotestowała, zdecydowali ją trochę
niegrzecznie, tak, że wróciła do domu spłakana, skarżąc się na zawód w miłości.
Wypadek jej obudził pewne współczucie w delikatniejszych umysłach, ale w ogóle sprowadził na nią potępienie.
Gdyby się nie zadawała po nocy z chłopakami, nie byłoby ją spotkało coś podobnego.
Więcej już wagi przypisano innemu zbliżonemu zdarzeniu sługi w tej samej okolicy zamieszkałego mieszczanina Krupiarza.
Dziewczyna ta nie miała pośród Hafciarzy kochanka (fakt niewątpliwy, miała go bowiem w osobie syna swego chlebodawcy) i nie wykradała się też po za dom na schadzki — lecz
wysłana o zmroku do źródełka za wzgórzem po wodę, została napadniętą przez wcale sobie nieznanych dwóch ludzi, którzy postąpili z nią jak najdowolniej a potem jeden został
przy niej, drugi zaś odszedł, aby wnet przyprowadzić jeszcze kilku i ci naśladowali oba swych poprzedników tak bez litości, Ze pokrzywdzona nie pamiętała nawet, ilu ich było i
czuła się po prostu chorą.
Otóż kiedy sługę, która idzie do źródła po wodę dla użytku swych chlebodawców, spotyka tak oburzająca krzywda, skrzywdzeni są tem samem — jej chlebodawcy.
Prawdziwą sensacyę wywołał wszakże dopiero w trzy czy cztery dni po obu tych, prawie równoczesnych zajściach, wypadek u Gwiazdoniów.
Tu już nie o jakąś tam służące, ale o obywatelkę, o żonę uczciwego mieszczanina chodziło.
Rzecz się miała tak mianowicie.
Gwiazdoń, wyśledziwszy kradzieże, chodził co noc oglądać swe pólko kapusty.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>